cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Baca label makanan sebelom beli.

Highlighted
Mayor

Baca label makanan sebelom beli.

3.png

 

JANGAN MAIN BELI SAHAJA

 

Tahukah anda, bahawa LABEL MAKANAN merupakan sumber maklumat yang perinci mengenai produk makanan tersebut?

 

Melalui label makanan, kita boleh membuat pemilihan pemakanan yang sihat & bijak dengan membezakan kandungan pemakanan antara pelbagai jenama.

 

Selain daripada harga & tarikh luput, maklumat penting yang perlu diberi perhatian dalam label makanan adalah seperti:

🔍 Senarai Bahan-bahan Dalam Aturan
🔍 Saiz Bungkusan & Hidangan
🔍 Kandungan Nutrisi
🔍 Ayat Promosi Kesihatan

 

Pastikan anda mengesan kandungan SODIUM yang terdapat dalam makanan anda dan pilihlah makanan yang mempunyai kandungan sodium yang rendah untuk mencegah Hipertensi!

 

 

1 REPLY 1
Highlighted
Mayor

Re: Baca label makanan sebelom beli.

Sumber rujukan:
Panduan Membaca Label Makanan 

http://www.myhealth.gov.my/panduan-membaca-label-makanan/