cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Bagaimana caranya nak menukar nama pemilik sudah meninggal dunia ke penama yang lain ?

SOLVED
shida2021
New-in-Town ✪

Bagaimana caranya nak menukar nama pemilik sudah meninggal dunia ke penama yang lain ?

Soalan saya :

Bagaimana caranya nak menukar nama pemilik sudah meninggal dunia ke penama yang lain ?
Bolehkah wakil uruskan hal ini ?

 

Terima kasih di atas maklum balas segera.

 

~Shida~

1 REPLY 1
hasfizul
Contributing Citizen ✪✪

Re: Bagaimana caranya nak menukar nama pemilik sudah meninggal dunia ke penama yang lain ?

Kalau tak silap untuk unifi home boleh ke TM point dan bawa surat kematian untuk proses tukar nama.