cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

MEMOHON PORT UNIFI DI PERKAMPUNGAN BARU INI

ismahanif
New-in-Town ✪

MEMOHON PORT UNIFI DI PERKAMPUNGAN BARU INI

Kawasan perkampungan di KAMPUNG LESUNG TUJUH bila akan ada pemasangan kabel fibre???? Saya masih berdebar-debar untuk memasang UniFi di kawasan kampung saya tetapi masih belum ada lagi kabel fibre di kampung ini. Semoga TM dapat mempercepatkan pembinaan untuk memasang kabel fibre di seluruh kawasan perkampungan LESUNG TUJUH ini. Jadi, adakah tahun depan akan dapat memasang kabel fibre ini??

2 REPLIES 2
Sakura84
Sheriff

Re: MEMOHON PORT UNIFI DI PERKAMPUNGAN BARU INI

 

Hai @ismahanif 

 

Cuba anda hubungi khidmat pelanggan unifi di llink https://unifi.com.my/support/contact-us untuk semakan isu infra ini.

 

Pasti mereka akan bantu anda.

Aliph8
Sheriff

Re: MEMOHON PORT UNIFI DI PERKAMPUNGAN BARU INI

Hai @ismahanif Untuk maklumkan anda, servis unifi adalah bergantung kepada ketersediaan port dan ujian teknikal daripada pihak TM. Sekiranya anda berminat, anda boleh ke TMpoint untuk bantuan lanjut dan boleh mengisi demand list.