cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cable fibre optic

0 Kudos

Cable fibre optic

Hello, Saya ingin meminta pihak TM memasang cable fibre optic di kawasan perumahan saya di 

No 5A Kampung Jubai SC, Labu besar 09010 kulim, Kedah.  Saya masih tidak dapat menggunakan perkhidmatan internet di kawasan perumahan saya. Saya tidak dapat membuat permohonan untuk melanggan mana-mana pakej internet kerana tidak mempunyai coverage. Saya berharap pihak tuan dapat menyelesaikan masalah ini. Terima kasih