cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Remote Control

al-walid99
Distinguished Citizen ✪✪

Remote Control

Google telah membawakan berita gembira pada semua bahawa kelak nanti, peranti  android boleh di gunakan sebagai alat kawalan jauh android tv dan juga google tv.

kemungkinan dari update yang terbaru fungsi ini boleh di gunakan pakai untuk kita semua.

Tapi memandangkan UPB masih menggunakan update lama, mungkin fungsi ini kita tidak dapat gunakan pada UPB.

Mengapa UPB masih tidak dapat update dari google, sedangkan firmware UPB adalah bercirikan dari google. Adakah pihak unifi mengunci UPB dari mendapatkan update dari google.

Bila mana UPB dapat update sekuriti terbaru dari google, tidak akan ada masalah lagging pada UPB.

2 REPLIES 2
remstr
Mayor

Re: Remote Control

Hai @al-walid99 ,

 

Kita mengharapkan UPB akan lebih kerap mendapat update terkini seiring dengan perkembangan teknologi semasa.

 

Saya memang sentiasa berhubung dengan TV team memberikan feedback dari anda semua kepada mereka.


Loh123
Upholding Citizen ✪✪✪

Re: Remote Control

@al-walid99 dan @remstr, masalah ini tidak berkaitan dengan Google. Biasanya pengeluar peranti Android (Skyworth untuk UPB) yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan update untuk produk2 mereka. Google cuma memberikan lesen kepada syarikat2 ini untuk menggunakan platform Android di peranti2 mereka.