cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Subtitle unifitv

Idma75
Contributing Citizen ✪

Subtitle unifitv

Subtitle tak selari dengan tayangan. Nontonpun tak best. Mohon tecnical setting yg terbaik

4 REPLIES 4
remstr
Mayor

Re: Subtitle unifitv

Hai @Idma75 ,

 

Boleh saya tahu channel mana yang bermasalah tu? Anda guna UPB ke?


Kasmaini
Distinguished Citizen ✪✪

Re: Subtitle unifitv

Ya betul saya juga perasan ada sesetengah channel di unifi TV subtittles tak sama.Apapun saya guna box hitam UPB.Anda guna STB Putih atau UPB?

Loh123
Upholding Citizen ✪✪✪

Re: Subtitle unifitv

@Idma75, @Kasmaini dan @remstr, disebabkan oleh kejadian kebakaran yang berlaku beberapa hari lalu, semua saluran Unifi TV and judul VOD mempunyai kesilapan (glitches) semasa tempoh tontonan percuma ini (termasuklah fungsi sari kata, audio, 7 hari "catch-up" dan "playback"). Jika anda merujuk kepada faq program tontonan percuma ini, anda telah diumum bahawa masalah teknikal masih wujud, dan ia adalah tanggungjawab anda untuk mengakses saluran-saluran tersebut dan judul VOD tersebut (maksudnya, pihak Unifi TV tidak bertanggungjawab atas sebarang masalah teknikal yang muncul dalam tempoh ini kerana mereka berjanji bahawa usaha yang terbaik akan diberikan oleh mereka untuk menyelesaikan masalah ini). Sekian terima kasih! 

Kasmaini
Distinguished Citizen ✪✪

Re: Subtitle unifitv

Penjelasan yang tepat sahabatku