cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Unifi box putih yang dah ditukarkan unifi plus box digunakan pada tv kedua.

skatrump
New-in-Town ✪

Unifi box putih yang dah ditukarkan unifi plus box digunakan pada tv kedua.

Nak tanya pada sesiapa, boleh tak?dapatkan siaran pada tv kedua jika unifi box lama yang telah digantikan dengan unifi plus box disambungkan LAN kabel melalui 'splitter' pada tv kedua di bilik? Adakah ia jika ia boleh? Atau sebaliknya?

Tags (1)
1 REPLY 1
al-walid99
Distinguished Citizen ✪✪✪

Re: Unifi box putih yang dah ditukarkan unifi plus box digunakan pada tv kedua.

stb menggunakan LAN cable port 4, dan unifi plus box boleh menggunakan wifi saja tanpa menggunakan Lan cable. unifi tv hanya boleh di tonton dengan tidak melebihi 2 device serentak. Jika terlebih device di gunakan akan keluar pop up di screen tv@ device anda.