cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

X boleh on rancangan tv saya

Lyana1
New-in-Town ✪

X boleh on rancangan tv saya

 
2 REPLIES 2
remstr
Mayor

Re: X boleh on rancangan tv saya

Hai @Lyana1 ,

 

Terdapat kebakaran yang berlaku di bangunan IPTV unifi. Semua pelanggan terjejas dan mereka sedang betulkan semula.


Kasmaini
Distinguished Citizen ✪✪

Re: X boleh on rancangan tv saya

Bersabar Technical Team akan bekerja keras untuk menyelesaikan isu ini.Harap bersabar ya