cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Permohonan untuk relocate unifi (Pindah Rumah)

Na2ri
New-in-Town ✪

Permohonan untuk relocate unifi (Pindah Rumah)

Saya sudah menghubungi 100 untuk memaklumkan permohonan saya untuk relocate. katanya saya akan dihubungi selepas 3 hari oleh pihak unifi akan tetapi sehingga hari ini selepas 3 hari tiada siapa wakil dari Unifi yang menghubungi saya

1 REPLY 1
Quinnyzian
Contributing Citizen ✪✪✪

Re: Permohonan untuk relocate unifi (Pindah Rumah)

Hi @Na2ri 

 

Ada tak TMPoint yang terdekat dengan lokasi semasa Tuan? Berdasarkan pengalaman saya, lebih baik jika permohonan dibuat terus di TMPoint. Ini kerana, TMPoint perlu menyemak terlebih dahulu status fiber di lokasi rumah baru Tuan. Jika tidak, TMPoint perlu untuk membuat proses demand survey dan lain-lain proses berkaitan.