cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

STATUS PENAMATAN AKAUN / PERKHIDMATAN TM (RUMAH)

Iza06
Contributing Citizen ✪

STATUS PENAMATAN AKAUN / PERKHIDMATAN TM (RUMAH)

Selamat Pagi Tuan/Puan,

 

Merujuk kepada e-mel saya dan balasan di pihak tuan/puan melalui help@tm.com.my bermula dari 22/2/2021 hingga 19/3/2021.

 

2.   Mohon tuan/puan nyatakan status penamatan tersebut memandangkan saya telah menjelaskan kesemua bayaran bil TM tersebut. Maklumat bil tersebut adalah seperti berikut:

 

2.1   Nama Pelanggan: Ibrahim bin Haji Bakri
2.2   No. Rujukan: 03-92239879
2.3   No. Bil: 008627865168
2.4   No. Akaun: K50059-068-0110
 
3.   Mohon maklumbalas segera daripada tuan/puan.
 
Sekian, terima kasih.
 
Yang benar,
Izariana binti Ibrahim
1 REPLY 1
remstr
Mayor

Re: STATUS PENAMATAN AKAUN / PERKHIDMATAN TM (RUMAH)

Hi @Iza06 ,

 

Adalah lebih baik jika anda menghubungi livechat atau TMpoint untuk urusan ini.

Di sini lebih kepada forum untuk perbincangan isu isu berkaitan.