cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Saya langgan 800Mbps, tapi dapat 100Mbps sahaja

asaasulong
New-in-Town ✪

Saya langgan 800Mbps, tapi dapat 100Mbps sahaja

210910-speedtest-tm.png

 

210910-modem-tm2.png

Wifi dah tutup, Unifi TV dah tutup tapi masih tak dapat speed yang dijanjikan.

Tags (3)
1 REPLY 1
remstr
Mayor

Re: Saya langgan 800Mbps, tapi dapat 100Mbps sahaja

Hai @asaasulong ,

 

Anda boleh log report dan mereka akan periksa apa yang berlaku, adakah penukaran modem diperlukan atau tidak.