cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Saya nak pindah rumah

SOLVED
Faizes
New-in-Town ✪

Saya nak pindah rumah

 
1 REPLY 1
Quinnyzian
Contributing Citizen ✪✪✪

Re: Saya nak pindah rumah

Hi @Faizes 

 

Boleh ke TMPoint untuk mohon proses relocation daripada rumah lama ke rumah baru. Jika kawasan rumah baru sudah mempunyai capaian TM/Unifi, maka proses akan mengambil masa paling cepat 1 minggu daripada tarikh permohonan.