cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Signal pada modern warna merah sudah 1 minggu.

Dane1
New-in-Town ✪

Signal pada modern warna merah sudah 1 minggu.

Selamat malam..
Unifi saya di rumah telah menghadapi masalah keluar signal merah selama 1 minggu sudah.
Saya telah membuat panggilan 100 dan didapati line internet saya masih aktif dan hari ini saya telah membayar bil sekiranya itu masalahnya.

Akan tetapi setelah pihak TM KL cuba mereset semula line Unifi saya nampaknya masih tiada perubahan.

Anak2 saya memerlukan pembelajaran di atas talian dan perkara ini harus diambil kira dengan cepat oleh pihak tuan.

NO. AKAUN : 1053143358

1 REPLY 1
remstr
Mayor

Re: Signal pada modern warna merah sudah 1 minggu.

Hai @Dane1 ,

 

Apa yang saya boleh lihat di sini, system menyatakan ianya adalah masalah di customer side, kemungkinan di dalam premis.

 

Mohon bantuan anda untuk buka report sekali lagi hari ini, dan minta untuk mereka datang periksa.