cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

unifi tidak berfungsi

Highlighted
New-in-Town ✪

unifi tidak berfungsi

sudah dua hari report telah di buat tadi,boleh saya tahu bila boleh bahagian teknikal datang dengan kadar segera?

1 REPLY 1
Highlighted
Sheriff

Re: unifi tidak berfungsi


@hazlin27 wrote:

sudah dua hari report telah di buat tadi,boleh saya tahu bila boleh bahagian teknikal datang dengan kadar segera?


Hai @hazlin27 ,

 

Tiada dapat call atau sms dalam 2 hari ini?