cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

BILL

azianshazana
Contributing Citizen ✪

BILL

BOLEH SEMAK LINE SAYA KAH TIDAK.SAYA BARU BAYAR BILL.URGENT

1 REPLY 1
remstr
Mayor

Re: BILL

Hai @azianshazana ,

 

Payment selalunya akan reflect selepas 1 sehingga 2 jam untuk online payment & TMpoint counter and kiosk.

 

Sekiranya anda dah bayar dan perlukan line anda disambung segera, anda boleh hit livechat mobile malalui self-care portal (https://mobile.unifi.com.my/explore/contact-us) dan mereka akan tolong anda.