cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cara dptkan PUK

Hariz3399
Contributing Citizen ✪

Cara dptkan PUK

Hi admin, bole bantu sy utk dptkan PUK no

1 REPLY 1
anr077
Mayor

Re: Cara dptkan PUK

Hai,

 

Anda boleh semak PUK anda sendiri juga melalui mobile selfcare anda. Boleh login disini >> https://mobile.unifi.com.my  >> Klik pada nama anda sudut atas kanan >> klik subscription dan anda boleh tengok nombor PUK anda.