cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hotspot ke Laptop tak boleh

hanizalmps
New-in-Town ✪

Hotspot ke Laptop tak boleh

hai. kenapa hotspot ke laptop connection masuk dan berjaya, tetapi tak boleh connect internet???

1 REPLY 1
remstr
Mayor

Re: Hotspot ke Laptop tak boleh

Hai @hanizalmps ,

 

Anda boleh cuba connect device lain dengan hotspot anda tu dahulu. Dan juga pastikan password hotspot anda adalah betul.