cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Speed cut under 10mbps

Zaini82
New-in-Town ✪

Speed cut under 10mbps

Saya sudah bayar bil untuk bulan april..tetapi speed masih di had tidak melebihi 10mbps. Sebelum ni tiada had limit 30 hingga 40..paling rendah 10 keats..kenapa ya?

Tags (1)
1 REPLY 1
remstr
Mayor

Re: Speed cut under 10mbps

Hai @Zaini82 ,

 

Sebenarnya tiada had atau speed cap, yang berlaku tu adalah kerana "network congestion" dimana berlaku kesesakan dan permintaan untuk bandwith di kalangan pengguna semua.

 

Musim PKP ini menyaksikan banyak congestion berlaku. Anda boleh report kepada livechat jika ianya semakin teruk.