cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tunggakan

faiz_1998
Contributing Citizen ✪

Tunggakan

saya ada bill tertunggak lepas saya sudah bayar kena line masih tiada ada maksud saya no service

2 REPLIES 2
anr077
Mayor

Re: Tunggakan

Hai,

 

Boleh tahu anda buat bayaran macam mana ya?

 

Kasmaini
Distinguished Citizen ✪✪

Re: Tunggakan

Boleh saya tahu anda bayar bil guna Payment Option yang mana satu ya?