cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

bagaimana untuk tukar pakage

ashman7273
Contributing Citizen ✪

bagaimana untuk tukar pakage

sekarang sy guna unifi yg ada sub line

3 REPLIES 3
anr077
Mayor

Re: bagaimana untuk tukar pakage

 

Nak tukar package yang mana?

 

remstr
Mayor

Re: bagaimana untuk tukar pakage


@ashman7273 wrote:

sekarang sy guna unifi yg ada sub line


Hai @ashman7273 , boleh je request untuk pakej baru tu cuma tak boleh bawak nombor lama.

Sebab buat masa sekarang memang tak boleh nak kekalkan nombor lama (tiada kontrak) untuk masuk pakej baru (12 bulan kontrak)


remstr
Mayor

Re: bagaimana untuk tukar pakage

Hai @ashman7273 , sekarang dah boleh upgrade ya, dari mana2 plan postpaid unifi ke plan baru 59 unifi mobile!!