cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

dapatkan semula no yang dah terminate

rohsaila
Contributing Citizen ✪

dapatkan semula no yang dah terminate

bagaiman cara nak dapatkan semula no tel yang sudah di terminate.

1 REPLY 1
remstr
Mayor

Re: dapatkan semula no yang dah terminate

Hai @rohsaila ,

 

Malangnya selepas di terminate, nombor tersebut tidak boleh didapatkan semula.