cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

unable to use hotspot

malimshahrizal
New-in-Town ✪

unable to use hotspot

Saya mahu pakai hotspot tapi tak boleh pakai jugak

1 REPLY 1
narukamisan
Distinguished Citizen ✪

Re: unable to use hotspot

Merujuk kepada hotspot 10GB LTE ke? Pastikan telefon yang digunakan menyokong LTE Band 5 dan menerima signal 4G yang kuat dan stabil.