cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Unifi dirumah saya sudah beberapa hari rosak tiada tindakkan

Azzaisa
New-in-Town ✪

Unifi dirumah saya sudah beberapa hari rosak tiada tindakkan

 
2 REPLIES 2
Kasmaini
Distinguished Citizen ✪✪

Re: Unifi dirumah saya sudah beberapa hari rosak tiada tindakkan

Boleh saya tahu anda dah call 100 atau belum untuk buka Report?

MrsAda
Sheriff

Re: Unifi dirumah saya sudah beberapa hari rosak tiada tindakkan

Hai @Azzaisa,

Anda sudah hubungi 100? Jika sudah ada nombor laporan, boleh anda kongsi di sini dan nanti ahli-ahli group akan cuba bantu anda untuk buat semakan.